Ogłaszamy Dodatkowy nabór na Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Proponowane tematy badawcze:

http://www.ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/aktualna-rekrutacja

Kandydatów prosimy o zapoznanie sie z proponowana tematyka badawcza oraz wcześniejszy kontakt z autorami projektów prac doktorskich w celu uzgodnienia szczegółów.

Dokumenty prosimy składać w Dziale Kadr Instytutu do 3 września 2018 r.

Przewidywany termin na przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych - 10 września 2018.