Jedną z idei przyświecających Pracownikom Instytutu jest popularyzacja nauki. Od wielu lat uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach z tym związanych, wszak nauka jest jednym z motorów cywilizacyjnego postępu. Szczególnie ważne jest zachęcanie jak najmłodszych do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Z wielką przyjemnością wzięliśmy udział w Rodzinnym Pikniku Naukowym Polskiej Akademi Nauk w Olsztynie, zorganizowanym przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

olsztyn