Motyl Jwww           

Z przyjemnością zawiadamiany, że w tegorocznej edycji Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną została wyróżniona nasza koleżanka dr Joanna Agata Motyl.

Tytuł nagrodzonej rozprawy doktorskiej: „Znaczenie kinazy sfingozyny-1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji”.

Doktor Joanna Motyl znalazła się wśród 44 laureatów - wybitnych naukowców i artystów - którzy otrzymało nagrody za szczególne osiagnięcia i wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

Serdecznie gratulujemy

Nagrody Prezesa Rady Ministrów