Serdecznie zapraszamy na Seminarium

mgr. Piotra Lacherta

związane z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

Tytuł seminarium: „Badanie sprzężenia nerwowo-naczyniowego w trakcie czynności spontanicznej oraz wykonywania zadania ruchowego

Seminarium odbędzie się dnia 10 września br. (poniedziałek) o godz. 14.00 a sali im. Prof. A. Moreckiego Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN