Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-06
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
  INSTYTUCJA   Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  ZAKŁAD   Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego
  PRACOWNIA   Modelowania i Metod Elektrofizjologicznych
  MIASTO   Warszawa
  STANOWISKO   adiunkt (pełen etat)
  DYSCYPLINA NAUKOWA   inżynieria biomedyczna
  DATA OGŁOSZENIA   25 lutego 2019
  TERMIN SKŁADANIA OFERT      11 marca 2019
  SŁOWA KLUCZOWE   sieci neuronowe, połączenia funkcjonalne, transfer informacji, obrazowanie mózgu
   
   
 

Pracownia Modelowania i Metod Elektrofizjologicznych  prowadzi badania w zakresie neuronalnych procesów przetwarzania informacji.


Kandydat na stanowisko  adiunkta   powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk fizycznych lub technicznych.

Stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych lub technicznych.

Dorobek naukowy/zawodowy

 Publikacje w czasopismach z listy JCR.

Doświadczenie:

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie neuronalnych procesów przetwarzania informacji, w tym m.in. w analizie sygnałów bioelektrycznych układu nerwowego, w modelowaniu sieci neuronowych oraz w badaniu połączeń funkcjonalnych mózgu. 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość j. angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji w tym języku
 2. Biegła znajomość co najmniej dwóch języków programowania, w tym języka Matlab.

 Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:

 1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
 2. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy MNiSW,
 3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MNiSW, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
 4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
 5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy,

3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN;
ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

5. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.03.2019 r. 

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności

-->