Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-12
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Konkurs na stanowisko adiunkta

INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych
PRACOWNIA Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych
MIASTO Warszawa
STANOWISKO adiunkt (pełen etat)
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 2 lipca 2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT 26 lipca 2019
SŁOWA KLUCZOWE bioczujniki, biofunkcjonalizacja powierzchni, nanomateriały, chemia analityczna, technologia chemiczna,


Pracownia Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych prowadzi badania w zakresie biofunkcjonalizacji powierzchni, opracowywania bioczujników i mikroukładów do wieloparametrowej analizy biochemicznej do zastosowania w przenośnych miniaturowych urządzeniach analitycznych.

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymagania:

A. Wykształcenie:

1. Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynierii biomedycznej lub w obszarze nauk chemicznych

B. Dorobek naukowy/zawodowy:

1. Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym, planowania i prowadzenia eksperymentów związanych m.in. z obszarem chemii analitycznej, analizą fizyko-chemiczną powierzchni, etc., pisania publikacji naukowych oraz powinien posiadać doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni, w tym np. biofunkcjonalizacji powierzchni oraz wykorzystania nanomateriałów dla potrzeb tworzenia obszarów aktywnych w strukturach bioczujnikowych i układach mikroanalitycznych.

2. Posiadać osiągnięcia badawcze w jednym z poniższych obszarów naukowych
    - technologia chemiczna
    - chemia analityczna

C. Doświadczenie:

1. Znaczące osiągnięcia badawcze w obszarze inżynierii biomedycznej nauki potwierdzone co najmniej 8 publikacjami w latach 2015-2019 w czasopismach międzynarodowych indeksowanych w bazie JCR,

2. Znajomość chemii supramolekularnej,

3. Umiejętność projektowania (bio)czujników elektrochemicznych

4. Znajomość metod badawczych stosowanych w elektrochemii

5. Znajomość analizy potencjometrycznej

6. Umiejętność pracy w laboratorium chemii analitycznej

D. Wymagania dodatkowe:

1. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca pisanie publikacji oraz wygłaszanie prezentacji w tym języku

2. Umiejętność planowania eksperymentów i organizacji pracy w laboratorium.


Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:

a. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,

b. kopie wybranych 3 publikacji własnych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR,

c. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MNiSzW, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),

d. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,

e. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,

f. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy,

3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

5. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2019 r.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności

-->