Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-10
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
INSTYTUCJA Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ZAKŁAD Zakład III Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego
PRACOWNIA Pracownia Optyki Biomedycznej
MIASTO Warszawa
STANOWISKO Adiunkt, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA inżynieria biomedyczna
DATA OGŁOSZENIA 28-08-2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT 9-09-2019 godz. 12.00
LINK DO STRONY www.ibib.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE Czasowo-rozdzielcza spektroskopia w bliskiej podczerwieni, ukrwienie mózgu

                            

Pracownia Optyki Biomedycznej prowadzi badania w zakresie opracowania nowej unikatowej nieinwazyjnej metody oceny przepływu mózgowego w oparciu technikę pomiarową czasowo-rozdzielczej reflektancji dyfuzyjnej dla wielu długości fali świetlnej. Spektralna czasowo-rozdzielcza metoda optyczna, oparta na pomiarach rozkładów czasów przylotu fotonów, umożliwia oszacowanie ukrwienia kory mózgowej z uwzględnieniem informacji pochodzących z zewnątrz- i wewnątrzmózgowych warstw głowy. Zastosowanie nowej metody oceny przepływu mózgowego może poprawić diagnostykę pacjentów w ostrej fazie zmian niedokrwiennych mózgu.

Kandydat na stanowisko Adiunkta powinien spełniać następujące wymagania:

A.Wykształcenie:

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynierii biomedycznej lub w obszarze nauk fizycznych.

B.Dorobek naukowy/zawodowy:

 • Znaczące osiągnięcia badawcze w obszarze inżynierii biomedycznej potwierdzone co najmniej 10 publikacjami w latach 2013-2019 w czasopismach międzynarodowych indeksowanych w bazie JCR.

C. Doświadczenie

 • Umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową (w szczególności bazującą na technice spektroskopii w bliskiej podczerwieni: źródła światła laserowego, fotodetektory, czasowo-rozdzielcza technika zliczania pojedynczych fotonów, spektralne (ang. broadband) metody optyczne etc.), nawyki pracy w laboratorium, szeroka wiedza w zakresie optoelektroniki,
 • Umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentów związanych m.in. z pomiarami parametrów dynamicznych mózgu in-vivo w warunkach klinicznych metodami NIRS.
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych oraz doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni,
 • Programowanie w środowisku MatLab,
 • Projektowanie układów NIRS.

D.Wymagania dodatkowe:

ü  Znajomość j. angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji, w tym języku i porozumiewanie się z partnerami zagranicznymi,

ü  Umiejętność obsługiwania sprzętu medycznego, w tym przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (ang. transcranial Doppler) oraz urządzenie do pomiarów stężenia zieleni indocyjaninowej w krążeniu obwodowym.

ü  Obsługa drukarek 3D.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
  1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
  2. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych w czasopismach z Listy A MNiSW,
  3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MNiSzW, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
  5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 3. Prosimy o dopisanie oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z siedzibę przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
 4. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
 5. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.09.2019 r. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności

-->