Herve Rix 2008czb

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2022 roku zmarł w Nicei
w wieku 78 lat

Prof. dr Herve Rix

Professor of University of Nice-Sophia Antipolis, France
Wybitny uczony, Człowiek wielkiego serca

Był światowym ekspertem w zakresie astrofizyki oraz matematycznego modelowania i analizy sygnałów w chromatografii i inżynierii biomedycznej.

W latach 1990-2015 współpracował blisko z IBIB PAN w zakresie przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiologicznych oraz pozyskiwanych w technice laserowo-dopplerowskiej i w spektroskopii bliskiej podczerwieni. Efektem tej współpracy jest 25 wspólnych oryginalnych publikacji w czasopismach naukowych.
Był wieloletnim Członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki PAN.

W 2015 roku został uhonorowany Medalem IBIB PAN

Żegnamy naszego współpracownika i wiernego przyjaciela.