Oznaczenie sprawy: DT.OT-227-08-2021

 

Zapytanie ofertowe - [DOC] - data umieszczenia 29.06.2021

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 29.06.2021

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 29.06.2021

 

Zmiany treści Zapytania ofertowego - [PDF] - data umieszczenia 01.07.2021

Zapytanie ofertowe - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 01.07.2021

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 01.07.2021

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 01.07.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 15.07.2021