Oznaczenie sprawy: DT.OT/221/10/2021

 

Zapytanie ofertowe - [PDF] - data umieszczenia 16.07.2021

Załącznik nr 1- Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 16.07.2021

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 16.07.2021

Wyjaśnienia i zmiany treści Zapytania ofertowego - [DOC] - data umieszczenia 20.07.2021

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 20.07.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 18.08.2021