Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/01/2022

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 10.01.2022

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.01.2022

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 10.01.2022

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.01.2022

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 10.01.2022

Załacznik nr 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 10.01.2022

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ/  Zmiana terminu składania ofert - [PDF] - data umieszczenia 17.01.2022

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 17.01.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- [PDF] - data umieszczenia 21.01.2022