Oznaczenie sprawy: DT.OT/420/03/2022

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 24.01.2022

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 24.01.2022

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 24.01.2022

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 24.01.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 02.02.2022