Oznaczenie sprawy:DT.OT/220/04/2022

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 31.01.2022

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 31.01.2022

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 31.01.2022

Załacznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 31.01.2022

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw - [DOC] - data umieszczenia 31.01.2022

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 02.02.2022

Wyjaśnienia treści IWZ -[PDF]- data umieszczenia 03.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 04.03.2022

Informacja o unieważnieniu czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 08.03.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 08.03.2022