Oznaczenie sprawy:DT.OT/023/05/2022

 

Zapytanie ofertowe - [DOC] - data umieszczenia 21.02.2022

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 21.02.2022

Załącznik nr 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 21.02.2022

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego - [PDF] - data umieszczenia 23.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 10.03.2022