Oznaczenie sprawy: DT.OT/227/07/2022

 

Zapytanie ofertowe - [DOC] - data umieszczenia 01.07.2022

Załącznik nr 1 - Formularz oferty- [DOC] - data umieszczenia 01.07.2022

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 01.07.2022

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego - [DOC] - data umieszczenia 05.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 18.07.2022