Oznaczenie sprawy: 9/D/2015

 

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF] - data umieszczenia 04.12.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [DOCX] - data umieszczenia 04.12.2015

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [ZIP] - data umieszczenia 04.12.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania [PDF] - data umieszczenia 11.03.2016