Oznaczenie sprawy: 10/D/2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 10.11.2016

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 1 do IWZ - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 3 do IWZ - Wykaz dostaw - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 21.11.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 12.12.2016