Oznaczenie sprawy: 2/U/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 30.03.2017

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 1 do IWZ - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 2 do IWZ - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 3 do IWZ - Wykaz narzędzi, urządzeń - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 4 do IWZ - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 5 do IWZ - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 03.04.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 04.04.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 05.04.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 06.04.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 07.04.2017 

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 11.04.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017