Oznaczenie sprawy: DT.OT/221/11/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 03.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - [EXL] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art.25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT - TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2020 o godz. 9:30 poprzez transmisję online
(instrukcja dla uczestników otwarcia ofert - w załączeniu) - data umieszczenia 04.06.2020

Link do transmisji online - data umieszczenia 22.06.2020

Instrukcja - go to meeting uczestnik [PDF] - data umieszczenia 04.06.2020

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 09.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - po zmianie w Części 18 - [EXL] - data umieszczenia 09.06.2020

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 15.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - po zmianie w Części 1 - [EXL] - data umieszczenia 15.06.2020

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 17.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 17.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23- po zmianie w Części 18- [EXL] - data umieszczenia 17.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 17.06.2020

 

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 19.06.2020

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 19.06.2020 

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ / Zmiana terminu składania ofert - [PDF] - data umieszczenia 22.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 22.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - po zmianie w Części 2 -[EXL] - data umieszczenia 22.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 22.06.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 25.06.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 21.07.2020