Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) koncentruje swoje prace badawcze na dwóch głównych obszarach. Poniżej wymieniono najważniejsze zagadnienia badawcze w obrębie tych obszarów:

1. Biopomiary i komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy diagnostyki medycznej

1.1. Biopomiary dla poprawy jakości diagnostyki medyczne

Bioczujniki i mikrosystemy do analizy wielkości biochemicznych (urządzenia typu lab-on-a-chip). Mapy elektrokardiograficzne wysokiej rozdzielczości. Pomiary laserowo-dopplerowskie do monitorowania i obrazowania mikroperfuzji tkanek. Czasowo-rozdzielcza spektroskopia w bliskiej podczerwieni do monitorowania i obrazowania utlenowania tkanek. Suche testy chemiczne i biochemiczne. Badania czynności okoruchowejNieinwazyjne pomiary parametrów układu oddechowego.

1.2. Komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy jakości diagnostyki medycznej

Komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazów w obrazowaniu medycznym. Analiza sygnałów i obrazów z wykorzystaniem teorii chaosu i geometrii fraktalnej. Wizualizacja i analiza trójwymiarowa struktur biologicznych w komórce i na poziomie populacji komórek oraz wizualizacja i analiza ruchliwości komórek. Wczesne rozpoznawanie komórek raka pęcherza moczowego. Przetwarzanie i analiza biomedycznych baz danych. Analizy EEG i EMG.

2. Wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

2.1. Techniczne wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

Biokompatybilne, płaskie półprzepuszczalne membrany dla zastosowań biomedycznych. Hodowla komórek i inżynieria tkankowa zorientowane na odbudowę wątroby i różnicowania komórek macierzystych. Hybrydowe biosystemy wspomagania i kontroli produkcji substancji regulacyjnych, w tym o działaniu przeciwnowotworowym i insuliny. Techniki membranowe do pozaustrojowego oczyszczania krwi. Ksenotransplantacja wysp trzustkowych. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne wspomagające monitorowanie i leczenie wybranych chorób przewlekłych (zwłaszcza cukrzycy). Techniczne wspomaganie leczenia zaburzeń czynności i funkcji układu oddechowego. Badanie uszkodzeń i transplantacja rdzenia kręgowego. Badanie funkcji kontrolnej motoneuronu w normie i patologii. Elektroterapia w zaburzeniach rytmu serca i hemodynamiki.

2.2. Modele matematyczne i symulacje komputerowe funkcjonowania narządów

Teoria transportu membranowego. Transport płynów i substancji rozpuszczanych w dializie otrzewnowej i hemodializie. Modelowanie komputerowe i hybrydowe wspomaganie układu krążenia i układu oddechowego. Modelowe układu oddechowego człowieka i sztucznej wentylacji płuc. Modelowanie struktury mięśni i mechanizmu generowania sił w komórkach. Model "wirtualnego pacjenta" do symulacji terapii nerko-zastępczych.

 

 bip  INFORMACJE DODATKOWE
         dane
   
  obszary
   
  praca
   
  dokumenty
   
  sprawozdania
   
  zamówienia
   
  szkoły