Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IBIB PAN

Zalecenia dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w postępowaniach przeprowadzanych w IBIB PAN

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w IBIB PAN