Oznaczenie sprawy: 3/D/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 2 - Oświadczenie art.25a ust 1 - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 4 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 5 - Oświadczenie art.91 ust.3a - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 7 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 8 - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 08.05.2017

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 08.05.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 10.05.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 10.05.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 10.05.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 16.05.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 16.05.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.05.2017

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 23.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 31.05.2017