Zapytanie ofertowe DT.OT/227/13/2020 - odbiór odpadów - data umieszczenia 10.07.2020

Formularz oferty DT.OT/227/13/2020 - odbiór odpadów - data umieszczenia 10.07.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data umieszczenia 22.07.2020