Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Dla mediów
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Zakres badań Instytutu w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej, a badania te mają charakter interdyscyplinarny. Według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut znajduje się w kategorii naukowej A.

Infrastruktura

W chwili obecnej Instytut zatrudnia ponad 130 pracowników, w tym 14 profesorów, 11 profesorów nadzwyczajnych, 15 adiunktów i 5 asystentów. Od 2017 r. roku struktura Instytutu składa się z 4 zakładów i Pracowni Środowiskowej:

  1. Zakład Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych
  2. Zakład Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych
  3. Zakład Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego
  4. Zakład Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych
  5. Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego - CNS Lab

Priorytety badawcze

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Instytut ma długoletnią historię w szkoleniu i nagradzaniu młodych ekspertów inżynierii biomedycznej. Jest instytucją naukową uprawnioną do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Prowadzony jest również program studiów doktoranckich.

IBIB PAN jest krajowym koordynatorem Sieci Inżynierii Biomedycznej w Polsce (BIOMEN), był koordynatorem i współrealizatorem krajowego projektu Foresight dotyczącego opracowania "Scenariuszy Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce do 2020 r.". W 2008 r. IBIB PAN wszedł do konsorcjum BIOCENTRUM Ochota, w skład którego wchodzą również: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Aktualne cele badawcze

W ramach biopomiarów i komputerowego przetwarzania danych dla poprawy diagnostyki medycznej należy wymienić następujące zagadnienia: badania dotyczące nieinwazyjnych i minimalnie inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak: metody laserowo - dopplerowskie do badań mikrokrążenia, spektroskopia w bliskiej podczerwieni do badań utlenowania i perfuzji tkanek mózgu, analiza sygnałów elektrofizjologicznych, w tym EKG i EEG wysokiej rozdzielczości, a także potencjałów wywołanych, metody analizy czynności okoruchowej do oceny procesu czytania i psycho-fizjologicznego stanu człowieka, mikrosystemy do analiz biochemicznych, metody komputerowego wspomagania obróbki obrazów i metody analizy dużych zbiorów danych.

W ramach wspomagania i zastępowania utraconych funkcji organizmu prowadzane są badania związane z opracowaniem wirtualnego pacjenta dla symulacji terapii nerko-zastępczej, a także związane z komputerowymi i hybrydowymi (numeryczno-fizycznymi) modelami układu oddechowego i układu krążenia.

W ciągu ostatnich lat w obydwu wymienionych kierunkach były także prowadzane badania w dziedzinie inżynierii molekularnej i komórkowej. Badania te obejmują w szczególności: stosowanie półprzepuszczalnych membran i mikrokapsułek do immunoizolacji komórek (w tym wysp Langerhansa) w celu miejscowego dostarczenia biologicznie aktywnych substancji wspierających pracę trzustki, ksenotransplantację wysp trzustkowych oraz wykorzystanie bioreaktorów do hodowli komórek, np. hepatocytów wspomagających czynność wątroby. Są także prowadzone badania nad receptorami biochemicznymi dla rozwoju bioczujników, metodami odbudowy komórek nerwowych, analizą obrazów cytologicznych, włącznie z oceną rozwoju komórek macierzystych i ruchliwości komórek, jak również modelowanie molekularne struktury mięśni.

Działalność dodatkowa

Instytut wydaje kwartalnik Biocybernetics and Biomedical Engineering, który jest indeksowany w Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SciSearch ®) i Journal Citation Reports oraz w bibliograficznych bazach danych Elsevier: SCOPUS and EMBASE.

Instytut posiada doskonałe zaplecze do organizacji konferencji i seminariów. Od 1975 roku zorganizował trzynaście Krajowych Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. W 1988 roku rozpoczęło swoją działalność Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki (MCB), które jest częścią Instytutu (patrz informacje na temat MCB).

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->