Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Informacje ogólne
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

INFORMACJE OGÓLNE

Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 1988 roku.

MCB jest organizacją o charakterze międzynarodowym i zrzesza Akademie Nauk i inne instytucje prowadzące badania w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Organizacja ta działa na podstawie nowego Porozumienia o utworzeniu MCB opracowanego przez Radę Naukową MCB w 1994 r. i podpisanego przez organizacje członkowskie.

Nowi członkowie MCB są przyjmowani na podstawie zgłoszenia woli uczestnictwa do Prezydium PAN, a następnie, po uzyskaniu akceptacji, na podstawie podpisanego Porozumienia.

W lutym 1991 roku MCB zostało mianowane jako World Health Organization Collaborating Centre for Research and Training - in Biocybernetics and Biomedical Engineering. Powtórna nominacja nastąpiła w 1995 r.


GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym celem działalności MCB jest wymiana informacji naukowej, doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz promowanie wyników badań poprzez organizację seminariów, konferencji i szkoleń w następujących obszarach badawczych: biosystemy, biopomiary, sztuczne narządy wewnętrzne, biomechanika i bioinformatyka.

Aby osiągnąć powyższe cele MCB podejmuje następujące działania:

 • organizacja spotkań naukowych w formie seminariów, szkół letnich, konferencji, jak również innego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest wymiana informacji i doświadczeń;
 • ułatwianie i wspieranie prowadzenia badań naukowych i rozwoju dziedziny;
 • gromadzenie oraz rozpowszechnianie wiedzy w zakresie inżynierii biomedycznej obejmujące publikację materiałów naukowych związanych z działalnością MCB.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

MCB jest organizatorem Seminariów i innych spotkań naukowych obejmujących swoim zakresem następujące główne działy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej: biosystemy, biopomiary, sztuczne narządy, biomechanika i bioinformatyka. Programy naukowe Seminariów obejmują najnowsze wyniki badań podstawowych z dziedziny procesów fizjologicznych, nowoczesnych technologii, projektowania urządzeń i systemów na potrzeby lecznictwa oraz wspomagania procesów życiowych, problemy z obszaru diagnostyki klinicznej oraz przetwarzania informacji. Od roku 1988 do grudnia 2009 MCB zorganizowało 105 seminariów i warsztatów.

Czas trwania Seminarium oscyluje pomiędzy 2 a 5 dniami. Liczba uczestników waha się pomiędzy 40 a 140 osobami.

Podsumowując, do tej chwili w Seminariach MCB wzięło udział ponad 6.000 naukowców z 45 krajów całego świata.


GRUPY STUDYJNE MCB

Jeżeli w ramach jednego kierunku badań ma miejsce 2 do 4 Seminariów organizowanych przez tą samą grupę osób - tworzą one Grupę Studyjną.

Jak dotąd wyodrębnione zostały Grupy Studyjne obejmujące następujące kierunki badań:

 • Pomiary biochemiczne
 • Optoelektronika w diagnozowaniu medycznym
 • Magneto- i elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości
 • Pomiar ruchu gałki ocznej i jego zastosowania
 • Biomechanika i robotyka medyczna
 • Statystyka w praktyce klinicznej
 • Układ oddechowy i sercowo - naczyniowy
 • Modelowanie matematyczne w inżynierii biomedycznej
 • Enkapsulacja komórek
 • Sztuczna trzustka

Zadaniem Grup Studyjnych jest pogłębianie badań w ramach wyodrębnionych kierunków inżynierii biomedycznej oraz inicjowanie międzynarodowych programów współpracy naukowej. Projekty te mogą następnie ubiegać się o dofinansowanie poprzez organizacje międzynarodowe (np. działające w ramach UE). Jak również niektóre z tych projektów mogą stanowić podstawę do nawiązania współpracy bilateralnej pomiędzy wybranymi laboratoriami naukowymi.


PRZYSZŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przyszła działalność MCB nakierowana jest na kontynuację prowadzonych prac oraz ich intensyfikację w ramach istniejących kierunków badań, rozszerzając je w szczególności o obrazowanie biomedyczne, inżynierię tkankową, komórkową i molekularną.


DZIAŁALNOŚĆ DYDATKTYCZNA

MCB stanowi platformę, dzięki której studenci mają możliwość uaktualnienia swojej wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć w wybranych dziedzinach inżynierii biomedycznej. Uczestnictwo w Seminariach MCB stanowi dla nich niepowtarzalną okazję do spotkania z naukowcami o światowej renomie, prezentacji wyników swoich prac oraz podjęcia starań, których celem są stypendia, staże podoktoranckie i czasowe pobyty dla samodzielnych pracowników naukowych w wybranych wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych. Seminaria MCB pełnią istotną rolę we wspomaganiu rozwoju kariery naukowej młodych naukowców.


PUBLIKACJE

Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki publikuje teksty wykładów wygłaszanych w trakcie organizowanych Seminariów w formie zeszytów Lecture Notes of the ICB Seminars. Wybrane teksty, w wersji rozszerzonej, ukazują się w kwartalniku Biocybernetics and Biomedical Engineering. Kwartalnik ten jest wydawnictwem Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN indeksowanym przez Thomson Reuters w bazach Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition oraz przez Elsevier w bibliograficznych bazach danych SCOPUS i EMBASE. Teksty prezentacji (1300 - 1500 słów), poprzedzone krótkim abstraktem (do 200 słów), powinny być przesyłane na adres MCB najpóźniej na cztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia się Seminarium. Szablon dotyczący przygotowania materiałów do druku można pobrać z następującego adresu: TEMPLATE


INNE

Wykładowcy organizowanych przez MCB Seminariów pochodzący z krajów, które podpisały Porozumienie są delegowani przez organizacje członkowskie. Pozostali wykładowcy są zapraszani przez Dyrektora MCB. Seminaria mają miejsce w siedzibie IBIB PAN. W trakcie trwania Seminariów jego wykładowcy, jak również wybrani uczestnicy, są zakwaterowywani w pokojach gościnnych IBIB PAN.

 

KONTAKT

Sekretariat MCB:
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, POLSKA
telefon(+48) 22 592 59 70,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->