Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Nagrody i wyróżnienia
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe

 

 • Poleszczuk J.: Laureat Nagród POLITYKI w dziedzinie Nauki Ścisłe. 2017
 • Milej D.: II Nagroda w VI edycji konkursu "Innowator Mazowsza" w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec za pracę pt. Ocena ukrwienia mózgo z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczego pomiaru fluorescencji podczas napływu i klirensu optycznego środka kontrastujacego. 2014
 • Foltyński P., Ładyżyński P., Wójcicki J.M., Migalska-Musiał K.: Nagroda Innowacja dla Zdrowia 2009 w kategorii Innowacyjne technologie medyczne przyznana przez Grupę Roboczą na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej za skomputeryzowany system nadzorowania przebiegu leczenia chorych z zespołem stopy cukrzycowej (TeleDiaFoS), 2009
 • Ilnicki F.: Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2007-2008 za udział w pracach zespołu z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2009
 • Powołanie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 2009
 • Liebert A.: Nagroda finansowa Helmholtz-Fonds e.V. za wkład w powstanie patentu dotyczącego monitorowania sygnału fluorescencji, 2008
 • Wojtkiewicz S.: I. Nagroda w Konkursie na Najlepsza Pracę Magisterską z Dziedziny Inżynierii Biomedycznej Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, za pracę pt: "Opracowanie laserowo-dopplerowskiego systemu do badań mikrokrążenia krwi", 2008
 • Glapiński J.: Zespołowa Nagroda Naukowa I. Stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za cykl prac poznawczych w zakresie patologii układu oddechowego, 2008
 • Pijanowska D.G.: Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, 2007
 • Goszczyńska H.: Nagroda w Konkursie na Najlepszą Rozprawę Doktorską Roku 2005 Zarządu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów w zakresie teorii i zastosowań w dziedzinie informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizacji obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej, 2005
 • Orłowski T.: Medal Akademii Medycznej im. Tytusa Chałubińskiegio przyznany przez Rektora Akademii Medycznej w warszawie za osiągnięcia naukowe, 2005
 • Liebert A.: Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za pracę habilitacyjną pt. „Wybrane metody diagnostyki medycznej z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni", 2005

 

Nagrody w Konkursach Międzynarodowych

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN został uhonorowany nagrodą Prix Galien w pierwszej polskiej edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Prix Galien.

Instytut został nagrodzony w kategorii „Innowacyjna praca badawcza” za opracowanie dotyczące sztucznego pacjenta oddechowo-krążeniowego zrealizowane przez zespół kierowany przez prof. Marka Darowskiego.

Oficjalna strona Organizatora konkursu: Prix Galien_Złote medale 2012

 

Doktoraty honoris causa

 • Kawiak J.W.: tytuł doktora honoris causa medycyny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
 • Weryński A.: tytuł doktora honoris causa medycyny Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, 2007
 • Kawiak J.W.: tytuł doktora honoris causa medycyny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2006

 

Medale i odznaczenia państwowe

 • Darowski M., Maniewski R.: Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski nadane przez Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe oraz pracę dydaktyczną, 2018
 • Granicka, L., Gólczewski T.: Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe, 2015
 • Dębowska M., Foltyński P., Kacprzak M., Sawosz P., Stachowska-Piętka J., Toczyłowska B.: Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe, 2015
 • Chwojnowski A., Janecki J.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP za wybitne osiągnięcia w nauce, 2005
 • Klonowski W., Kozarski M., Liebert A., Ładyżyński p, Skubiszak L, Zbieć A.: Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe, 2005
 • Bem-Sojka T., Goszczyńska H., Granicka L., Jóźwik A., Korzyńska A., Kruk J., Lewińska D., Łukaszewicz K., Łukowska E., Mierzejewska J., doc. Jan Ober, Piłkowski J., Przytulska M., Sabalińska S., Wojciechowski D., Zalewska E.: Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe nadany przez Prezydenta RP, 2005
 • Glapiński J.: Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe, 2005

 

Nagrody - Stypendia

 • Poleszczuk J. Roszkowiak Ł.: Stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowe dla wybitnych młodych naukowców. 2017
 • Jankowska-Śliwińska, J.: Laureatka Stypendium dla doktorantów Biocentrum Ochota, realizujących aplikacyjne projekty badawcze fundowanego przez OTT BioTech-IP, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA POKL.08.02.01-14-041/09).
 • Jankowska-Śliwińska, J.: Udział w akcji promującej przyznawanie stypendiów dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienie przez samorząd doktorantów Polskiej Akademii Nauk dla wybitnego studenta Wydziału IV – Broszura promująca przyznawanie stypendiów.
 • Stachowska-Piętka J.: stypendium krajowe dla młodych uczonych w Programie START Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2007
 • Darowski M.: stypendium profesorskie w Programie MISTRZ Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej za rozwój koncepcji i zastosowań hybrydowych modeli układów krążenia i oddychania, 2005

 

 

Nagrody Dyrektora IBIB PAN dla Młodych Pracowników Naukowych za najlepsze wyniki w pracy badawczej

 • w roku 2018: dwie Pierwsze nagrody dla Angeliki Kwiatkowskiej oraz Agnieszki Wencel, trzy Drugie nagrody dla Piotra Lacherta, Agnieszki Paziewskiej-Nowak, Leszka Pstraś, Wyróżnienia dla Anny Grzeczkowicz, Anny Steckiej, Mauro Piertibiasi.
 • w roku 2016: I Nagroda dla Stanisława Wojtkiewicza; II Nagroda dla Mauro Pietribiasi; III Nagroda dla Łukasza Roszkowiaka; Nagroda dla wyróżniających się doktorantów dla Anny Samluk
 • w roku 2014: Nagrody równorzędne dla Michała Kani, Krzysztofa Zielińskiego, Stanisława Wojtkiewicza, Nagroda dla wyróżniającego się doktoranta dla Karoliny Zakrzewskiej oraz Wyróżnienie dla Łukasza Roszkowiaka
 • w roku 2013: I Nagroda dla Stanisława Wojtkiewicza i Michała Kani, II Nagroda dla Piotra Sawosza
 • w roku 2012: Nagroda dla Piotra Sawosza
 • w roku 2011: Nagroda dla Stanisława Wojtkiewicza
 • w roku 2010: I Nagroda dla Piotra Sawosza, dwie równorzędne II Nagrody dla Joanny Stachowskiej-Piętki i Michała Kacprzaka oraz Wyróżnienie za Debiut Naukowy dla Jacka Grzelki
 • w roku 2009: I Nagroda dla Małgorzaty Dębowskiej, II Nagroda dla Michała Kani, Wyróżnienie dla Krzysztofa Zielińskiego oraz Wyróżnienie za Debiut Naukowy dla Urszuli Neuman
 • w roku 2008: I Nagroda dla Stanisława Wojtkiewicza, dwie równorzędne II Nagrody dla Anny Śmietanki i Krzysztofa Zielińskiego oraz dwa Wyróżnienia dla Małgorzaty Dębowskiej i Norberta Żołka.
 • w roku 2007: I Nagroda dla Małgorzaty Dębowskiej, II Nagroda dla Michała Kacprzaka oraz trzy Wyróżnienia dla Anny Śmietanki, Krzysztofa Zielińskiego i Konrada Dudzińskiego

Nagrody i wyróżnienia za prezentacje na konferencjach

 • Rozum, B.: Nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki na „Najlepszą prezentację plakatową” za pracę pt. „Elektrochemiczne czujniki z mediatorem do oznaczania imipraminy”. Przyznana przez COE 2012, Karpacz 24-27 czerwca 2012.
 • Jankowska-Śliwińska, J.: Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki na „Najlepszą prezentację plakatową” za pracę pt. „Elektrochemiczna detekcja hybrydyzacji oligonukleotydów z wykorzystaniem elektrod grafitowych”. Przyznana przez COE 2012, Karpacz 24-27 czerwca 2012.
 • Ładyżyński P.: Nagroda Oral Presentation Aword za referat pt. „Application of the home telecare system in the treatment of diabetic foot syndrome" przyznana przez Komitet Organizacyjny 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Singapore, 13-16 grudnia 2008
 • Kossakowska A.: Nagroda za wyróżniającą się pracę w kategorii najmłodszych uczestników konferencji za pracę pt. „Immobilizacja koenzymu (NAD/NADH) w polipirolu osadzanym elektrochemicznie na powierzchni czujnika amperometrycznego, Przyznana przez COE 2008, Poznań, 23-25 czerwca, 2008.
 • Granicka L.: Nagroda za najlepszą prezentację plakatową przyznana przez Komitet Organizacyjny XV. Krajowej Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna" za pracę pt. „Modyfikowana membrana do enkapsulacji bakterii. Etapy indukowanych zmian enkapsulowanych bakterii", Wrocław, 12-15 września, 2007
 • Jankowska-Śliwińska J., Lewińska D., Józef Bukowski, Weryński A.: Nagroda za zajęcie III. miejsca na najlepszą prezentację plakatową przyznana przez Komitet Organizacyjny XV. Krajowej Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna" za pracę pt. „Mikroskopowa analiza struktury mikrokapsułek alginianowo-polieterosulfonowych", Wrocław, 12-15 września, 2007
 • Kossakowska A.: Wyróżnienie dla młodych pracowników nauki za prezentację na XV. Krajowej Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna" przyznana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej za pracę pt. „Modyfikacja bioczujników amperometrycznych z wykorzystaniem elektroprzewodzącego polipirolu", Wrocław, 12-15 września, 2007
 • Kacprzak M.: Nagroda za najlepszą pracę naukową młodego badacza zaprezentowaną na XV. Krajowej Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna" przyznana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej za pracę pt. „Multichannel time-correlated single photon counting instrument for imaging of brain oxygenation", Wrocław, 12-15 września, 2007
 • Stachowska-Piętka J., Waniewski J.: Nagroda w kategorii „Best Clinical PD Paper" przyznana na 8th European Peritoneal Dialysis Meeting za pracę pt. „Relationship between osmotic effective peritoneal and capillary reflection coefficients: insights from distributed modeling", 2007.
 • Tomalak W., Gólczewski T., Michnikowski M., Darowski M.: Nagroda za prezentację przyznana na Annual Congress of European Respiratory Society za pracę pt. „Virtual respiratory system for interactive e-learning of spirometry", Sztokholm, Szwecja, 2007.
 • Lewińska D., Bukowski J., Kinasiewicz A., Weryński A.: II. Nagroda „Poster Award" przyznana przez Komitet Naukowy XXXIII. Congress of the European Society for Artificial Organs za pracę pt. „Electrostatic microencapsulation of hepatocytes using an impulsed voltage droplet generator", Umea, Szwecja, 2006
 • Kossakowska A.: Wyróżnienie za prezentację plakatową przyznane przez Komitet Naukowy IX. Konferencji Naukowej „Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne" (COE 2006) za pracę pt. „Zastosowanie dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD) w czujnikach amperometrycznych", 2006
 • Stankiewicz B.: III. Nagroda "Poster Award" przyznana przez Komitet Naukowy XXXII. Congress of the European Society for Artificial Organs za pracę pt. "Assessment of three pediatric endotracheal tubes of different design based on flow and work of breathing measurements", Bolonia, Włochy, 2005

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->