Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-02
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Aktualności

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko Managera/ki Projektu Badawczo- Rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

 

szczegóły oferty w zakładce Praca i staże

 W dniu 14 lutego 2023 r. o godz. 11.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Saeeda SAMAEI

Tytuł rozprawy: „ Assessment of depth-resolved blood flow changes in biological tissues based on time domain diffuse correlation spectroscopy (TD-DCS) technique”

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
Promotor pomocniczy: dr hab. Dawid Borycki

Recenzenci: dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz
                  prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
                  dr hab. inż. Jerzy Pluciński

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami złożona została w Bibliotece Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
Recenzje dostepne są w zakładce ‘Przewody doktorskie’.

 Zakład III Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego; 

Pracownia Optyki Biomedycznej

poszukuje Stypendysty/ki do projektu NCN.

W ramach projektu NCN nr UMO-2020/39/D/ST7/03425 pt „Spektroskopia w bliskiej podczerwieni w domenie wieloczęstotliwościowej - uzyskanie rozkładu czasu przelotu fotonów w dziedzinie częstotliwości" poszukujemy doktoranta/ki.

Oferujemy Stypendium w wysokości 5 000 zł miesięcznie przez okres 19 miesięcy, z możliwością wydłużenia tego okresu.

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy - marzec 2023 r.

Szczegóły oferty w zakładce Jobs and Internships/Doctoral fellowship in NCN project

W dniu 17 listopada odbył się finał konkursu „Innowator Mazowsza”, podczas którego Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził najlepsze rozwiązania innowacyjne.

Kapituła Konkursu wyróżniła Dr inż. Agnieszkę Wencel – za pracę naukową pt. "Analiza wpływu różnych podłoży hodowlanych na ludzkie komórki wątrobowe dla potrzeb biosztucznej wątroby"

 

innowator mazowsza AWencel

 GRATULUJEMY

W dniach 17-18 listopada br. Instytut, jako Laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP  w kategorii Badania+Rozwój z roku 2021, uczestniczył w 7 edycji Kongresu 590, który odbył się w Rzeszowie.

 Nasze stoisko odwiedził Prezydent RP, Andrzej Duda.

IBIB2
fot. M. Antosiak

  63776854bf301 o large
fot. z portalu nowiny24.pl

Ми оголошуємо пошук кандидата на докторанську програму від фонду Марії Склодовської-Кюрі MSCA-DN-2021.

Назва поточного проєкту: Впровадження методів штучного інтелекту (AI methods) для детекції і кількісної оцінки інфільтруючих лімфоцитів раку молочної залози в пухлинному мікрооточенні, а також методу стандартизації кольорів і оптимізації зображення цілого слайду (WSI color standardization method).

Дослідження будуть проводитись в межах проєкту MSCA: Комплексна система CAD на основі біомаркерів радіологічного та патологічного зображення для діагностики та прогнозування рецидиву раку молочної залози.

Проєкт виконуватиметься Ph.D. студентом / працівником в Інституті Біокібернетики та Біомедичної Інженерії ім. Наленча Мачейя Польської академії наук (The Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (IBBE PAS)). Проєкт створений спільно з десятьма установами/підрядниками від семи країн Європейського Союзу, у кожній з яких дослідження проводить один докторант. Основне завдання полягатиме в аналізі патологічних зображень за допомогою AI методу та дослідженні кореляції між ознаками, отриманими з даних зображень, а також аналіз симптомамів або характеристик, зібраних з діагностичних даних пацієнтів, хворих на рак молочної залози. Удосконалення методу стандартизації кольорів у WSI для адаптації зображень є ключовою вимогою від учасників консорціуму — імплементаторів проєкту. Для синергічної співпраці та підвищення ефективності розробки CAD з метою діагностики раку молочної залози та моніторингу лікування від кандидата очікується активна участь у роботі консорціуму.

Деталі пропозиції розміщені за посиланням:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/853527

а також
EU RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01.

Реєструватись можна з будь-якого браузера в системі за посиланням: https://bosomshield.eu/

ДЕДЛАЙН ПОДАННЯ ЗАЯВОК:  30/11/2022 00:00 – Європа/Брюссель

ОРГАНІЗАТОР: Інститут Біокібернетики та Біомедичної Інженерії ім.Наленча Мачейя Польської академії наук (The Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences).

ВІДДІЛ: Відділ гібридних та аналітичних мікробіосистем.

Poszukujemy doktoranta/ki (pracownika/cy)  do grantu Marie Skłodowska – Curie Doctorate Network

Tytuł projektu do realizacji: "Metody rozpoznawania oparte na sztucznej inteligencji do ilościowej ocena limfocytów naciekających w mikrośrodowisku guza w raku sutka oraz metoda standaryzacji kolorów w wirtualnych slajdach".

Jest to część projektu MSCA: "Kompleksowy system CAD oparty na biomarkerach obrazu radiologicznego i patologicznego do diagnozowania i prognozowania nawrotu raka piersi"

Doktorant/ka (pracownik/ca) będzie pracować nad tym projektem w IBBE w Warszawie.
Projekt powstaje we współpracy dziesięciu instytucji/wykonawców projektu z 7 krajów Unii Europejskiej, zatrudniających po jednym/ej doktorancie/tce. Jego/ Jej obowiązkiem będzie analiza obrazu patologicznego metodą AI oraz badanie korelacji między cechami uzyskanymi z tego typu obrazów a objawami lub cechami zebranymi z danych diagnostycznych pacjentek z rakiem piersi. Wymaga to opracowania metody standaryzacji kolorów w WSI w celu dostosowania obrazów pochodzących od konsorcjantów realizujących projekt. Od doktoranta/ki wymaga się zaangażowania w pracę konsorcjum tak, by oczekiwany efekt synergii wsparł grupę w opracowaniu systemu CAD do diagnozowania raka piersi i monitorowania leczenia.

Szczegóły oferty znajdziesz:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/853527

oraz w RAMOWYM PROGRAMIE BADAWCZYM UE HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01.

Aby zarejestrować się jako kandydat/ka w otwartym systemie rekrutacyjnym proszę korzystac ze strony projektu:

https://bosomshield.eu/

TERMIN przyjmowania zgłoszeń: 30.11.2022 00:00 – Europa/Bruksela

ORGANIZACJA: Instytut Biocyberntyki i Inżynieria Biomedyczna im. Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

ZAKŁAD Zakład Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych

   
Piotr Ladyzynski2

Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk

od dnia 1.10.2022

    Dyrektorem  Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałecza PAN

został

   Prof. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński

Pracowania Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych Zakładu I zaprasza na praktyki Studenckie

Oferta wraz z wszystkimi informacjami są dostępne pod linkiem:

https://cloud.ibib.waw.pl/index.php/s/ZxspTefIdlAr4Bg

Zakład IV Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych poszukuje Stypendysty/tki/ do projektu NCN. 

W ramach projektu: NCN nr UMO-2019/35/B/NZ5/02531 pt „Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej" poszukujemy studenta/doktoranta.

 Zakres badań przewidzianych do realizacji przez Stypendystę/tkę :

 • Udział w pomiarach, jako asysta techniczna i/lub# medyczna, podczas wykonywania TT w klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Udział w obróbce sygnałów surowych oraz tworzeniu pakietów danych gotowych do analiz;
 • Analiza zależności pomiędzy zmianami poszczególnych parametrów fizjologicznych, w tym w relacji do stanu danego pacjenta, oraz próba interpretacji biomedycznej wyników.

Stypendium w wysokości 5 000 zł miesięcznie przez okres 32 miesięcy.

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy - listopad 2022 r

Szczegóły w zakładce Oferta Instytutu/ Praca i staże

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->