Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-14
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy:6/D/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 29.07.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia część 1 - [DOC]- data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia część 2 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1C - Opis przedmiotu zamówienia część 3 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1D - Opis przedmiotu zamowienia część 4 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 2A - Rysunek końcówki prostej [JPG] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 3A - Rysunek końcówki zagiętej[JPG] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 4 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 25 a ust.1[DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 7 - Wzór umowy część 1,3,4 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 7A - Wzór umowy część 2 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 30.07.2019

Załącznik nr 4 - Formularz oferty - po zmianie [DOC] - data umieszczenia 30.07.2019

Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 06.08.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 06.08.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 08.08.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 08.08.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia część 2 ze zmianami - [DOC] - data umieszczenia 08.08.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 08.08.2019

Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ Przedłużenie terminu składania ofert dotyczy części 1-4 [PDF] - data umieszczenia 09.08.2019

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF] - data umieszczenia 09.08.2019

 Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 13.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 29.08.2019

Oznaczenie sprawy: 5/U/2019

Zapytanie ofertowe - [DOC] - data umieszczenia 15.07.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 15.07.2019

Załącznik 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 15.07.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszcznia 19.08.2019

Oznaczenie sprawy: 4/U/2019

Ogłoszenie - [PDF] - data umieszczenia 29.05.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 29.05.2019

Załącznik 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 29.05.2019

Oznaczenie sprawy: 3/U/2019

 Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 05.04.2019

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 3 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 4 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 30.04.2019

Oznaczenie sprawy: 2/D/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 12.03.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia - w.polska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia - w.angielska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia - w.polska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia -w.angielska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 3 - JEDZ - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 15 - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 6 - Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 22 - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1 do umowy - w.polska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1 do umowy - w.angielska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

 Załącznik nr 9 - Klucz publiczny - [ASC] - data umieszczenia 12.03.2019

 Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 10.04.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 10.04.2019 - po uzupełnieniu - [PDF] - data umieszczenia 11.04.2019

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 12.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 06.05.2019

Oznaczenie sprawy: 9/U/2018

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 14.06.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 2 - Oświadczenie art.25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 3 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 6 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 7 - Oświadczenie art.91 ust.3a - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 9 - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 - [PDF] - data umieszczenia 14.06.2018

Załącznik 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 14.06.2018

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 22.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 27.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 05.07.2018

Oznaczenie sprawy: 7/U/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 15.05.2018

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 15.05.2018

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 15.05.2018

Załącznik 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 15.05.2018

Załącznik 3 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 15.05.2018

Załącznik 4 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 15.05.2018

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 21.05.2018

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 06.06.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 25.06.2018

Oznaczenie sprawy: 6/U/2018

 Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 12.04.2018

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 12.04.2018

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 12.04.2018

Załącznik 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 12.04.2018

Załącznik 3 - Wykaz narzędzi, urządzeń - [DOC] - data umieszczenia 12.04.2018

Załącznik 4 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 12.04.2018

Załącznik 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 12.04.2018

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 24.04.2018

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2018

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - [PDF] - data umieszczenia 10.05.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 28.05.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - po zmianie - [PDF] - data umieszczenia 29.05.2018

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->