Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-10
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy: DT.OT/023/03/2020

 

Zapytanie ofertowe - [PDF] - data umieszczenia 03.02.2020

Zał. nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 03.02.2020

Zał. nr 2 - Wykaz usług - [DOC]- data umieszczenia 03.02.2020

Wyjaśnienia - [PDF] - data umieszczenia 04.02.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 18.02.2020

Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/02/2020

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

 

W związku z zapytaniami dot. treści IWZ, otrzymanymi w dniu 23 stycznia 2020 r., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 - data umieszczenia 24.01.2020 r.

 

Wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 28.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 06.02.2020

 

Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/01/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 13.01.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 1 - Protokół z wizji lokalnej - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 25a ust. 1 - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 3 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 15 - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 22 - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 7 - Oświadczenie - podatki i opłaty lokalne - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 9 - Wykaz robót budowlanych - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 10 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno-Użytkowy - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - Zmiana terminu składania ofert - data umieszczenia 24.01.2020

 

 

Zamawiający przewiduje dodatkowy termin wizji lokalnej.                                                                                                Wizja lokalna odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 27.01.2020

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 28.01.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 28.01.2020

Program Funkcjonalno-Użytkowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 28.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 28.01.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 03.02.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 03.02.2020

Oznaczenie sprawy:14/D/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 22.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC]- data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [EXL] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 02.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 06.12.2019

Oznaczenie sprawy:13/D/2019

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

 

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2019 r., do godz. 14.00

Istotne Warunki Zamówienia -  po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 12.11.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 15.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 05.12.2019

Oznaczenie sprawy:12/U/2019

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 1- Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 3 - Wykaz narzędzi, urządzeń - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 4 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

 Wyjaśnienia treści IWZ- [PDF] - data umieszczenia 13.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 25.11.2019

Oznaczenie sprawy:10/D/2019

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 16.10.2019

Istotne Warunki Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

W związku z zapytaniami dot. treści IWZ, otrzymanymi w dniu 17 października 2019 r., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 października do godz. 12.00- data umieszczenia 17.10.2019

 

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 18.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy- po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.10.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 29.10.2019

 

Oznaczenie sprawy: 9/U/2019

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 26.09.2019

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 03.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 10.10.2019

Oznaczenie sprawy: 7/D/2019


Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 17.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-24 - [EXL] - data umieszczenia 17.09.2019-

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 23.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 23.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 23.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- po zmianach - [EXL] - data umieszczenia 23.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 23.09.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 25.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 25.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- po zmianach - [EXL] - data umieszczenia 25.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 25.09.2019

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 26.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 02.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania - [DOC] - data umieszczenia 25.10.2019

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->