Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/01/2021

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 18.01.2021

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 21.01.2021

Istotne Warunki Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 21.01.2021

Załacznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 21.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 27.01.2021

 

Oznaczenie sprawy:DT.OT/220/19/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF]- data umieszczenia 17.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2020

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust. 1 - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2020

Załącznik nr 4 - Oświadczenie- Grupa kapitałowa - [DOC]- data umieszczenia 17.11.2020

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 17.11.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT- TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 09:30 poprzez transmisję online.

Instrukcja go to meeting uczestnik - [PDF] - data umieszczenia26.11.2020

Link do transmisji online - data umieszczenia 26.11.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 30.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 08.12.2020

Oznaczenie sprawy: DT.OT/240/18/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 1 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie-Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust. 1 - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 4 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 5 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 6 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - [DOC] - data umieszczenia 04.11.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT - TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 10.30 poprzez transmisję online.

Instrukcja go to meeting uczestnik - [PDF] - data umieszczenia 10.11.2020

Link do transmisji online - data umieszczenia 10.11.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 13.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 24.11.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 03.12.2020

Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/15/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 15.09.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 2 - Wyrys z mapy ewidencyjnej - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 3 - Pozwolenie na rozbiórkę - [PDF] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - [DOC] -  data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 5 - Oświadczenie -Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 25 a ust. 1 - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 7 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 9 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

Załącznik nr 10 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych  - [DOC] - data umieszczenia 15.09.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT -TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 09:30 poprzez transmisję online

Instrukcja go to meeting uczestnik [PDF] - data umieszczenia 25.09.2020

Link do transmisji online - data umieszczenia 29.09.2020 

 Wyjaśnienia treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 28.09.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 01.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF] - data umieszczenia 14.10.2020

 Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/14/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 04.09.2020 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia[DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 3 - JEDZ - [DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 15 - [DOC] -data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 22 - [DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 7 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

Załącznik nr 8 - Klucz publiczny - [ASC] - data umieszczenia 04.09.2020

 Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania - [DOC] - data umieszczenia 04.09.2020

 Wyjaśnienia treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 09.09.2020

 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - [PDF] - data umieszczenia 14.09.2020

 Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 21.09.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 21.09.2020

 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - [PDF] - data umieszczenia 21.09.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 28.09.2020

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji  - [PDF] - data umieszczenia 28.09.2020

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 30.09.2020

Załącznik nr 7 - Wzór umowy po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 30.09.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT - TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 8 października 2020 r. o godz. 09:30 poprzez transmisję online.

Instrukcja go to meeting uczestnik [PDF] - data umieszczenia 02.10.2020

Link do tramsmisji online - data umieszczenia 06.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 08.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF] - data umieszczenia 28.10.2020

Oznaczenie sprawy: DT.OT/221/11/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 03.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - [EXL] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art.25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 03.06.2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT - TRANSMISJA ONLINE

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2020 o godz. 9:30 poprzez transmisję online
(instrukcja dla uczestników otwarcia ofert - w załączeniu) - data umieszczenia 04.06.2020

Link do transmisji online - data umieszczenia 22.06.2020

Instrukcja - go to meeting uczestnik [PDF] - data umieszczenia 04.06.2020

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 09.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - po zmianie w Części 18 - [EXL] - data umieszczenia 09.06.2020

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 15.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - po zmianie w Części 1 - [EXL] - data umieszczenia 15.06.2020

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 17.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 17.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23- po zmianie w Części 18- [EXL] - data umieszczenia 17.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 17.06.2020

 

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 19.06.2020

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 19.06.2020 

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ / Zmiana terminu składania ofert - [PDF] - data umieszczenia 22.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 22.06.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-23 - po zmianie w Części 2 -[EXL] - data umieszczenia 22.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 22.06.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 25.06.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 21.07.2020

logo energetyka

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk”

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0032/17-00

Wartość projektu: 2 201 355,60 zł

Wartość dofinansowania: 1 634 676,59 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->