Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy: 8/U/2017

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 2 - Ekspertyza techniczna - [PDF] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 3 - Przeznaczenie użytkowe - [PDF] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - [DOC] -  data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 5 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 7 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 8 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 29.09.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 24.10.2017 r.

Oznaczenie sprawy: 9/S/2017

 

Ogłoszenie o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 31.08.2017

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 31.08.2017

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 31.08.2017

Zdjęcia urządzeń - data umieszczenia 31.08.2017

Ogłoszenia OLX  z opisem urządzenia - data umieszczenia 01.09.2017

Zmiana treści Ogłoszenia o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 05.09.2017

Zmiana treści Ogłoszenia o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 05.09.2017

Zmiany treści Ogłoszenia o przetargu - [PDF] - data umieszczenia 07.09.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - [PDF] - data umieszczenia 14.09.2017

Oznaczenie sprawy 5/RB/2017

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

SIWZ  - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ - ekspertyza techniczna - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ - przeznaczenie użytkowe - [PDF] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 7 do SIWZ - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) fizycznie nie dołączane do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór formularza oferty - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór wykazu robót budowlanych - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 11 do SIWZ – wzór wykazu osób - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Załącznik nr 12 do SIWZ – wzór wykazu wyposażenia - [DOC] - data umieszczenia 04.08.2017

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 11.08.2017

SIWZ po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Załącznik nr 8 do SIWZ - formularz oferty po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 11.08.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 11.08.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 22.08.2017

Oznaczenie sprawy: 5/U/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 08.06.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 2 - Oświadczenie art.25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 3 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 6 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 7 - Oświadczenie art.91 ust. 3a - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 9 - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 - [PDF] - data umieszczenia 08.06.2017

Załącznik 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.06.2017

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 22.06.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 13.07.2017

Oznaczenie sprawy: 3/D/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 2 - Oświadczenie art.25a ust 1 - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 4 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 5 - Oświadczenie art.91 ust.3a - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 7 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 8 - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017

Załącznik 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 27.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 08.05.2017

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 08.05.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 10.05.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 10.05.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 10.05.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 16.05.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 16.05.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.05.2017

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 23.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 31.05.2017

Oznaczenie sprawy: 2/U/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 30.03.2017

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 1 do IWZ - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 2 do IWZ - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 3 do IWZ - Wykaz narzędzi, urządzeń - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 4 do IWZ - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Załącznik 5 do IWZ - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 30.03.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 03.04.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 04.04.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 05.04.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 06.04.2017

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 07.04.2017 

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 11.04.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 27.04.2017

Oznaczenie sprawy: 1/D/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 16.03.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 2 -  Oświadczenie art.25a ust 1 [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 3 - Wykaz dostaw - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 4 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 5 - Oświadczenie art.91 ust. 3a - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 6 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 7 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 8 - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 - [PDF] - data umieszczenia 16.03.2017

Załącznik 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 16.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 17.03.2017

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 22.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 22.03.2017

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 04.04.2017

Oznaczenie sprawy: 10/D/2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 10.11.2016

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 1 do IWZ - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 3 do IWZ - Wykaz dostaw - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Załącznik nr 1 do umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.11.2016

Wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 21.11.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 12.12.2016

Oznaczenie sprawy: 9/U/2016

 

Zapytanie ofertowe - [PDF] - data umieszczenia 18.08.2016 r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 18.08.2016 r.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 18.08.2016 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - [PDF] - data umieszczenia 22.08.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 26.08.2016 r.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->