Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy:12/U/2019

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 1- Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 3 - Wykaz narzędzi, urządzeń - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 4 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

 Wyjaśnienia treści IWZ- [PDF] - data umieszczenia 13.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 25.11.2019

Oznaczenie sprawy:10/D/2019

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 16.10.2019

Istotne Warunki Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

W związku z zapytaniami dot. treści IWZ, otrzymanymi w dniu 17 października 2019 r., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 października do godz. 12.00- data umieszczenia 17.10.2019

 

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 18.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy- po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.10.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 29.10.2019

 

Oznaczenie sprawy: 9/U/2019

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 26.09.2019

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 03.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 10.10.2019

Oznaczenie sprawy: 7/D/2019


Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 17.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-24 - [EXL] - data umieszczenia 17.09.2019-

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 23.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 23.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 23.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- po zmianach - [EXL] - data umieszczenia 23.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 23.09.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 25.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 25.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- po zmianach - [EXL] - data umieszczenia 25.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 25.09.2019

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 26.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 02.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania - [DOC] - data umieszczenia 25.10.2019

Oznaczenie sprawy:6/D/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 29.07.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia część 1 - [DOC]- data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia część 2 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1C - Opis przedmiotu zamówienia część 3 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 1D - Opis przedmiotu zamowienia część 4 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 2A - Rysunek końcówki prostej [JPG] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 3A - Rysunek końcówki zagiętej[JPG] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 4 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 25 a ust.1[DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 7 - Wzór umowy część 1,3,4 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Załącznik nr 7A - Wzór umowy część 2 - [DOC] - data umieszczenia 29.07.2019

Zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 30.07.2019

Załącznik nr 4 - Formularz oferty - po zmianie [DOC] - data umieszczenia 30.07.2019

Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 06.08.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 06.08.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 08.08.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 08.08.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia część 2 ze zmianami - [DOC] - data umieszczenia 08.08.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] - data umieszczenia 08.08.2019

Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ Przedłużenie terminu składania ofert dotyczy części 1-4 [PDF] - data umieszczenia 09.08.2019

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF] - data umieszczenia 09.08.2019

 Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 13.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 29.08.2019

Oznaczenie sprawy: 5/U/2019

Zapytanie ofertowe - [DOC] - data umieszczenia 15.07.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 15.07.2019

Załącznik 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 15.07.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszcznia 19.08.2019

Oznaczenie sprawy: 4/U/2019

Ogłoszenie - [PDF] - data umieszczenia 29.05.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 29.05.2019

Załącznik 2 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 29.05.2019

Oznaczenie sprawy: 3/U/2019

 Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 05.04.2019

Istotne Warunki Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 3 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Załącznik 4 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 05.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 30.04.2019

Oznaczenie sprawy: 2/D/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 12.03.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia - w.polska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia - w.angielska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia - w.polska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia -w.angielska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 3 - JEDZ - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 15 - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 6 - Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 22 - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1 do umowy - w.polska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Załącznik nr 1 do umowy - w.angielska - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

 Załącznik nr 9 - Klucz publiczny - [ASC] - data umieszczenia 12.03.2019

 Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania - [DOC] - data umieszczenia 12.03.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 10.04.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 10.04.2019 - po uzupełnieniu - [PDF] - data umieszczenia 11.04.2019

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 12.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 06.05.2019

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->